V A S A
M Ö B E L R E S T A U R E R I N G

Vi restaurerar möbler och inredningsdetaljer

Kontakta oss!

Vasa möbelrestaurering

Vasa möbelrestaurering grundades i Februari 2015 av Kennet Grönkvist och Agneta Ekman. Företaget finns på Sunnanvik Industiområde i Vasa. Besöksadressen är:

Hammarvägen 4 A 4 65350 Vasa

Kennet Grönkvist utför restaureringsarbeten medan Agneta Ekman är kontorist i företaget. Agneta räknar offerter och sköter fakturering i företaget.

Rikard Gustafsson började arbeta hos oss i Augusti 2016 och han är anställd byggnadsmålare men jobbar även med möbelrestaurering och sprutmålning hos oss.


Målarsprutbox och målarspruta

Så här hittar ni till oss

Välkommen att titta in!

© 2020 - Vasa möbelrestaurering

Hammarvägen 4 A4, 65350 Vasa

☏ 0449776793


This year, OMEGA has followed the replica watches uk long tradition of creating exquisite and uk replica watches elegant watches for women. With the new concept of swiss replica watches the times, we have created a collection of watches replica ladies' watches.