V A S A
M Ö B E L R E S T A U R E R I N G

Vi restaurerar möbler och inredningsdetaljer

Kontakta oss!

Vasa möbelrestaurering

Vasa möbelrestaurering grundades i Februari 2015 av Kennet Grönkvist och Agneta Ekman. Företaget finns på Sunnanvik Industiområde i Vasa. Besöksadressen är:

Hammarvägen 4 A 4 65350 Vasa

Kennet Grönkvist utför restaureringsarbeten medan Agneta Ekman är kontorist i företaget. Agneta räknar offerter och sköter fakturering i företaget.

Rikard Gustafsson började arbeta hos oss i Augusti 2016 och han är anställd byggnadsmålare men jobbar även med möbelrestaurering och sprutmålning hos oss.


Målarsprutbox och målarspruta

Så här hittar ni till oss

Välkommen att titta in!

© 2024 - Vasa möbelrestaurering

Hammarvägen 4 A4, 65350 Vasa

☏ 0449776793